Üyelik Sözleşmesi

Kamarad Coffee Roastery internet mağazasını kullanan üyelerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır. Üyelik oluşturmadan site üzerinden yapılan işlemlerde de ziyaretçiler aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (kısaca "Site" olarak anılacaktır) Rasimpaşa Mahallesi Uzun Hafız Sokak 107/A Kadıköy İstanbul adresindeki Lungo Gıda San. Tic. Ltd. Şti. firmasının tescilli markası Kamarad Coffee Roastery (kısaca "Firma" olarak anılacaktır) malıdır ve onun tarafından işletilir. "Site"de sunulan tüm hizmetleri kullanan veya ziyaret eden kişiler (kısaca "Kullanıcı") aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunu ve bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır. Ad, soyad ve e-posta adresi ile "Site"deki Hesap Oluşturma bölümünden üye olan, üyelik hesabı oluşturan tüm gerçek kişiler (kısaca "Üye" olarak anılacaktır) 18 yaşın üzerinde olmalıdır.

İşbu sözleşme, taraflara sözleşme konusu "Site" ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Site Kullanım Şartları

Sorumluluklar: "Firma", fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. "Firma", "Üye"nin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder."Kullanıcı", "Site"nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. "Kullanıcı", "Site" içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde kanuna aykırı davranışta bulunamaz. ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar. "Site"nin"Üye"lerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

Fikri Mülkiyet Hakları: İşbu "Site"de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, resim, görsel, bilgi, yazı, video ve işaretler gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları "Site" işleteni ve sahibi "Firma"ya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu "Site"nin ziyaret edilmesi veya bu "Site"deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

"Site"de yer alan bilgiler, dosyalar hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. "Site"nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Gizli Bilgi: "Firma", "Site" üzerinden "Kullanıcı"ların ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi "Kullanıcı"yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır. "Kullanıcı" sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, "Site"nin sahibi olan "Firma"nın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler "Firma" bünyesinde "Kullanıcı" profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilir.

Gizli Bilgiler, ancak resmî makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmî makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmî makamlara açıklanabilecektir.

Kayıt ve Güvenlik: "Kullanıcı", doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve "Kullanıcı" bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. "Kullanıcı", "Site" ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden "Firma" sorumlu tutulamaz.

Mücbir Sebep: Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik: İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler: "Firma", dilediği zaman "Site"de sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek "Kullanıcı"nın sorumluluğundadır. "Kullanıcı", sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Tebligat: İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, "Firma"nın bilinen e-posta adresi ve "Kullanıcı"nın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. "Kullanıcı", "Üye" olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Delil Sözleşmesi: Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, "Kullanıcı" bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Yakası Kadıköy Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.